Agenda

 

14 februari     Concert in het zorgcentrum Ielânen te Sneek
Aanvang 14.30 uur

20 aprl           Concert in Balk
Aanvangstijden volgen nog

6 juni             Concert in Vegelinstate te Joure
Aanvangstijden volgen nog.

29 augustus   Herdenking 168 Gesneuvelde Indië en/of Nieuw-Guinea militairen uit Friesland in de periode 1945-1962.