Statiefoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de archieven van het Frysk-Seniorenorkest is een Statiefoto bekend van 25-01-1989, toen 77 leden poseerden en er 3 afwezig waren wegens ziekte.

Op de huidige foto, poseren nu 67 leden en is 1 lid afwezig wegens omstandigheden.