Orkest-info

Ons orkest bestaat uit ongeveer zeventig leden die in leeftijd variëren
van 55 jaar tot boven de 80. Zij komen uit de gehele provincie Fryslân en zelfs daarbuiten.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

functie naam telefoon
voorzitter Fred Willekes  0511- 471324
secretaris Broer Terpstra  0511- 444209
penningmeester Sieds Bosch  0512- 510192
public relations Tsjeard Otter  0511- 432263
algemeen Jenne Boorsma  0517- 532006

De zittingsperiode van een bestuursfunctie bedraagt drie jaar, daarna is een herverkiezing mogelijk.

Concertmeester is Sib Boersma uit Beetsterzwaag